Inschrijven & afmelden

 

INSCHRIJVEN

U kunt uw zoon of dochter inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier. Deze kunt u hieronder downloaden en ingevuld bij de leiding inleveren. Ter kennismaking zijn de eerste 2 lessen gratis. De inschrijf/administratiekosten zijn eenmalig € 5,50.
Het contributiegeld en het inschrijfgeld moeten worden voldaan via de AUTOMATISCHE INCASSO. Op het inschrijfformulier vindt u een machtiging die u kunt gebruiken om de gymnastiekvereniging W.H.V. te Asperen te machtigen om tot wederopzegging elke periode uw contributie van uw bank/girorekening af te schrijven.

InschrijfformulierAFMELDEN LIDMAATSCHAP:

Indien uw kind geen lid meer wil zijn van de gymvereniging, dient u dat schriftelijk te doen door middel van het uitschrijfformulier. Deze kunt u hieronder downloaden en ingevuld bij de leiding inleveren. U kunt ook een mail sturen naar info@whv-asperen.nl.

Opzeggen is alleen mogelijk uiterlijk 1 maand voor het einde van de lopende periode (zie onderstaand schema). De contributie voor de lopende contributieperiode bent u nog verschuldigd. Zolang dit formulier niet is ingeleverd bij de leiding blijft u contributie verschuldigd. Mocht u zich als lid afmelden, dan hoopt het bestuur dat u kunt terug kijken op een plezierige en sportieve periode bij onze gymnastiekvereniging W.H.V.Uitschrijfformulier


Wij hanteren onderstaande opzegmomenten:

Lidmaatshapsperiode Opzeggen voor: Lidmaatschap wordt stopgezet per:
1 september - 31 oktober 30 september 1 november
  31 oktober 1 december
1 november - 31 december 30 november 1 januari
  31 december 1 februari
1 januari - 28 februari 31 januari 1 maart
  28 februari 1 april
1 maart - 30 april 31 maart 1 mei
  30 april 1 juni
1 mei - 30 juni 31 mei 1 juli
  30 juni 1 augustus
Juli - augustus; vakantieperiode
Geen lessen, geen contributie
31 juli 1 september